News

Grupa Marketingowa OKEYE

2012-04-26

Grupa Marketingowa OKEYEGrupa Marketingowa OKEYE to sieć salonów i zakładów optycznych korzystających z profesjonalnego systemu doboru oprawek okularowych OKEYE – elektroniczna przymierzalnia okularów. System OKEYE to znacznie więcej niż lustro. Jest to narzędzie służące profesjonalnemu wspomaganiu procesu sprzedaży. Ułatwia wybór oprawek zgodnie z indywidualnymi preferencjami każdego klienta. Umożliwia jednoczesne porównanie wyglądu w kilku oprawkach. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom informatycznym, klient salonu optycznego ma możliwość samodzielnego wykonania wysokiej jakości zdjęć w technice cyfrowej, następnie przesłanie ich na wybrany adres e-mail. Daje to praktycznie nieograniczone możliwości konsultacji z wybranymi osobami. Dostępność tego rozwiązania w salonie ma wpływ na podjęcie decyzji przez klienta. System istotny jest dla osób z dużymi wadami wzroku, które nie mogą zobaczyć się w lustrze bez okularów czy w oprawach z demolensami. Obsługa systemu nie wymaga zaangażowania ze strony personelu salonu optycznego. Obecnie system OKEYE wykorzystywany jest w kilkudziesięciu salonach optycznych w kraju. Przewidywane są limity posiadaczy systemu dla każdego miasta uzależnione od jego wielkości.

Na bazie doświadczeń optyków – użytkowników systemu została utworzona grupa marketingowa mająca na celu wypromowanie jej członków na dzisiejszym, trudnym rynku optycznym. Każdy salon (członek grupy) zostanie zaopatrzony w wizualny identyfikator swojego zakładu. Uczestnictwo w grupie nie narusza autonomii jej członków co do sposobu i formy prowadzenia działalności oraz organizowania samodzielnych akcji promocyjnych i marketingowych. Działania grupy koncentrują się na wykorzystaniu nowoczesnych technik marketingowych, głównie w mediach elektronicznych. Optycy użytkujący system mogą korzystać z internetowego forum dyskusyjnego, gdzie można wymieniać interesujące informacje i uwagi. Planowane jest wydzielenie części forum dyskusyjnego przeznaczonego wyłącznie dla członków Grupy Marketingowej OKEYE służące wypracowywaniu i uzgadnianiu wspólnie prowadzonych działań. Informacje o funkcjonowaniu grupy, planowanych i realizowanych przedsięwzięciach będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej http://www.okeye.pl

Założenie własnego profilu grupy na FACEBOOK pozwoli klientom poszczególnych salonów wymieniać się informacjami na temat działania systemu, swoich wrażeń, jakości obsługi itp., tym samym członkowie grupy uzyskają skuteczne narzędzie służące kreowaniu i utrwalaniu prawidłowego wizerunku swoich salonów wśród klientów korzystających z internetowych portali społecznościowych. Techniki te służą podniesieniu standardu usług oferowanych przez członków grupy. Dzięki udziałowi w grupie nakłady na promocję ponoszone wcześniej przez poszczególnych członków ulegną znacznemu obniżeniu.

Planowane są wspólne akcje promocyjne i marketingowe od publikacji w prasie po udział w targach i imprezach branżowych. Pierwszą z nich będzie planowana na maj br. akcja promocyjna pod nazwą „Piękni okularnicy” mająca na celu wypromowanie zakładów i salonów optycznych zrzeszonych w naszej grupie. Planowane są działania w kierunku organizacji wspólnych akcji zakupowych. Warunkiem przystąpienia do grupy marketingowej jest dysponowanie aktualną, najnowszą wersją systemu OKEYE. Posiadaczom starszych wersji systemu oferujemy bezpłatną aktualizację programu.

Główne korzyści płynące z przystąpienia do grupy:

 •  kształtowanie i utrwalanie wizerunku rynkowego salonu optycznego,
 •  zwiększenie rozpoznawalności salonów partnerskich Grupy Marketingowej OKEYE,
 •  zwiększenie zasięgu i skuteczności działań promocyjnych z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi marketingu internetowego,
 •  dotarcie do większej liczby potencjalnych klientów,
 •  utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie przyszłych klientów poprzez oferowanie programów lojalnościowych, promocyjnych itp.,
 •  znaczne obniżenie wydatków przeznaczanych na promocję i reklamę,
 •  zwiększenie sprzedaży okularów,
 •  podniesienie profesjonalizmu obsługi klienta,
 •  satysfakcja klienta z wyboru oprawek,
 •  uproszczenie procesu sprzedaży,
 •  pozyskiwanie nowych dostawców artykułów optycznych na najkorzystniejszych warunkach finansowych,
 •  negocjacje warunków z dotychczasowymi dostawcami produktów oraz opraw.

Wszystkie Zakłady Optyczne wyposażone w system OKEYE mogą dobrowolnie przystąpić do grupy. Wkrótce planowana jest realizacja pierwszej akcji marketingowej, promującej powstanie grupy, w związku z tym proszę nie zwlekać z decyzją dotyczącą przystąpienia do Grupy Marketingowej OKEYE. Oczekujemy na informację drogą elektroniczną lub telefoniczną:

e-mail: okeye@locin.pl
tel. +48 81 463-95-30

Top